O uso de recursos do sistema financeiro para capital de giro